DISCLAIMER


Uwstamboomonline.nl biedt particulieren de mogelijkheid om hun stamboom, al dan niet beveiligd met een wachtwoord, op internet te publiceren met een bijbehorende website. Hoewel Uwstamboomonline.nl haar klanten met klem adviseert zich te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en fatsoensnormen niet te overschrijden, blijft de inhoud van de website en stamboom de verantwoordelijkheid van de website-eigenaren.
Mocht u in een stamboom voorkomen en hier bezwaar tegen willen maken, dan adviseren we u contact op te nemen met de stamboomeigenaar met behulp van het contactformulier op de betreffende website.

Uwstamboomonline.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie op de website.


PRIVACY


Uwstamboomonline.nl vraagt u persoonlijke gegevens in te vullen bij het aanvragen van een website, om uw website te kunnen aanmaken. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden gegeven.

 

home | alle stambomen | uw stamboom | forum | nieuws
over ons | links | disclaimer & privacy