GEDICHTENFALAWATRA

alles stroomt  niets blijft

de rivier dringt zich op aan het land met gulzige tongen die wreed verslinden wat de mens hier eeuwenlang tot veilig heenkomen verwierf

de woeste wateren werpen zich op de rotsen de nietige mens moet machteloos berusten

welke watramama komt haar kinderen bevrijden van godennijd die machtswellustig opslokt wat zij heeft gebaard