NAAMde naam  steursma  is op 28 mei 1812 aangenomen te grijpskerk in de provincie groningen

(zie akte)

in de archieven van de provincie friesland komt de naam niet voor alleen de naam  stuursma  

welke in 1811 in  de omgeving van sneek is aangenomen (stamboom uitgezocht en compleet tot en met

de  4e generatie de naam  stuursma  verdwijnt dan omdat de mannelijke lijn ophoudt te bestaan)

de verandering van  steursma  in  stuursma  is ontstaan in 1834 door een schrijffout bij de aangifte

van het eerste kind van  willem jans steursma

(in de 2e generatie  steursma  zijn maar 2 kinderen die de mannelijke lijn konden voortzetten  vandaar

een lijn  stuursma  en een lijn  steursma)

de naam  stursma  is ontstaan in 1889 toen de eerste  stuursma  s naar amerika emigreerden

(vermoedelijk kenden ze toen niet het gebruik van dubbele klinkers in een naam)

daarom komt de naam  stursma  alleen maar voor in de verenigde staten van amerika

latere emigranten behielden soms wel de naam  stuursma  met een dubbele u

 

cees stuursma