VOOR 1812genealogie voor 1812

 

 

 

louwe jans(en)                                                                                                                                                 vermoedelijk was louwe jansen de vader van claes louwes

? -16011677                                                                                                                                                      hij overleed 16 jaunari 1677 te oldekerk en was getrouwd voor

|                                                                                                                                                                            (of rond) 1650 met reina harkes  die overleed 30 april 1673

|                                                                                                                                                                            in oldekerk (louwe is de enige die genoemd wordt in het

|                                                                                                                                                                            overlijdensregister van oldekerk bovendien komt de naam jan

x                                                                                                                                                                           voor onder de kinderen van cleas louwes)

<+/- 1650

|

reina harkes

? -30041673

|_____________________

|

claes louwes                      > broers/zusters ?                                                                                            claes louwes is geboren voor 1653 het jaar dat het doop- en

< ? 1653-23101703                                                                                                                                        trouwboek van oldekerk niekerk en het faan begint

|                                                                                                                                                                           overleden 23 oktober 1703 in de wijk  te niekerk

|                                                                                                                                                                            (van oldekerk is een overlijdensregister bewaard van1653-1723)

x                                                                                                                                                                           trouwde 29 april 1677 te  oldekerk met hillie pieters van niekerk

29041677                                                                                                                                                          geboren voor 1653

|                                                                                                                                                                           claes louwes en hillie pieters lwaren woonachtig

hille pieters                                                                                                                                                       op eeckenburen onder oldekerk

< ? 1653- ?

|____________________________________________________________                                                              

|                                              |                                              |

louwe clasen(s)                 jan clasen(s) ?                    eenje clasen(s) ?               > broers/zusters ?

05051678 gedoopt            25021681 gedoopt            01041683 gedoopt

|                                                                                                                                                                           kinderen gedoopt uit dit huwelijk waren louwe clasen(s)

|                                                                                                                                                                           jan clasen(s) en eenje clasen(s)

|

x                                                                                                                                                                           louwe clasen(s) (landbouwer) trouwde 6 mei 1703

06051703                                                                                                                                                          romkjen franks (leeftijd onbekend) in oldekerk

|

romkjen franks

?

|________________________________________________________________________________

|                                              |                                              |                                              |

romke louwes                    claes louwes                      frank louwes                       pieter louwes                       > broers/zusters ?

< 1702 ???                          30081705 gedoopt            30121708 gedoopt            28081712 gedoopt

|                                                                             

|                                                                                                                                                                            romke louwes was hun oudste zoon geboren in oldekerk 1702 ?

|                                                                                                                                                                            en om een of de andere reden naar zijn moeder genoemd

|                                                                                                                                                                            (misschien geboren voor zij trouwden in 1703 of een andere

|                                                                                                                                                                            reden) verder werden nog gedoopt claes louwes

|                                                                                                                                                                            frank louwes en pieter louwes

x

?

|                                                                                                                                                                            romke louwes is niet gedoopt (onbekend)

?                                                                                                                                                                          hij was een landarbeider  en is niet getrouwd in kollum oldekerk

?                                                                                                                                                                          grijpskerk  of visvliet  de naam van zijn vrouw is dus onbekend

|___________________

|

pijtter romkes                    > broers/zusters ?                                                                                             pijtter romkes (vermoedelijk vernoemd naar pieter louwes)

?                                                                                                                                                                          datum geboorte en/of gedoopt doop onbekend (niet in kollum)

|                                                                                                                                                                            was landarbeider in de uiterdijkster kluft

|

|

x

01071742                                                                                                                                                          gehuwd te kollum met grijtie joukes (niet gedoopt in kollum)

|                                                                                                                                                                            (datum van geboorte/overlijden onbekend)

grijtie joukes

?

|___________________

|

romke pijtters                     > broers/zusters ?                                                                                            romke pijtters  (vermoedelijk niet het oudste en enigst kind)

12031752-<  ? 1811                                                                                                                                        gedoopt te kollum op 12 maart 1752 en overleden voor 1811

|

|

|

x                                                                                                                                                                           trouwde op 17 mei 1778 te kollum met ank fransen

17051778                                                                                                                                                          zij was gedoopt te kollum op 30 maart 1757

|

ank fransen

30031757

|___________________

|                                              > broers/zusters ?

|

jan romkes                                                                                                                                                       jan romkes is 16 augustus 1780 geboren te buitenpost en

16081780-24071828                                                                                                                                      overleden 24 juli 1828 te waarden bij grijpskerk

|                                                                                                                                                                            (hij was landarbeider/vogelaar)

|

|

x                                                                                                                                                                           trouwde 9 december 1810 te visvliet  met ijtje willems kooij

09121810                                                                                                                                                          gedoopt 29 februari 1784 bij  hervormde kerk van visvliet

|                                                                                                                                                                            (ze was werkte in een winkel te visvliet)

ijtje willems kooij                                                               geertie willems kooij                                        plaats en datum overlijden onbekend

29021784- ? 1844                                                             14061795- ?

|

|                                                                                                                                                                            een zuster van ijtje willems kooij genaamd geertie willems kooij  

|                                                                                                                                                                            was gedoopt 14 juni 1795 te visvliet en ze had een natuurlijke

|                                                                                                                                                                            zoon op 23 oktober1816 te visvliet die de naam kreeg

|                                                                                                                                                                            romke louwes steursma

|                                                                                                                                                                            (vader onbekend maar vermoedelijk jan romkes steursma ?)

 

─1812   steursma                                                                                                                                           28 mei 1812 bij een decreet van de keizer van frankrijk (napoleon

                                                                                                                                                                            bonaparte) is de naam steursma  aangenomen te grijpskerk

                                                                                                                                                                            in de provincie groningen

 

>1834    stuursma                                                                                                                                          de naam stuursma is een ambtelijke schrijffout bij de

                                                                                                                                                                            aangifte van de  geboorte van jan stuursma in 1834

                                                                                                                                                                            (niet vreemd meeste mensen konden

                                                                                                                                                                            amper lezen/schrijven in die tijd)

 

>1889    stursma                                                                                                                                            sommige stuursma s lieten een 'u' weg toen ze naar

                                                                                                                                                                            america emigreerden

 

 

 

                                                                                                                                                                            stuursma