NUMMERINGiedere   steursma/stuursma/stursma   heeft een uniek nummer

dit nummer bestaat uit meerdere cijfers (behalve bij   jan romkes steursma   die heeft nummer 1)

elk cijfer in het nummer is de volgorde van geboorte van het kind  en

het aantal cijfers in het nummer geeft de generatie aan

een uitzondering echter is wanneer er 10 of meer kinderen geboren zijn dan wordt het tiental

vervangen door een punt  (.)  zodat toch elk cijfer een generatie aanduid 

 

voorbeeld

 

114.1   sjouke stuursma   (16061884-21011959) zelf  vierde generatie is het 11e kind

(van de derde generatie) van 114   jan willems stuursma   (26121840-12081887) en die

is weer het 4e kind (van de tweede generatie) van 11   willems jans steursma   ( 01121811-25021882)

en die is weer het 1ste kind (van de eerste generatie) van 1   jan romkes steursma   (06081980-24071828)

 

stuursma