NIEUWSARCHIEF
“Elatik moet goedkope woorden terugnemen”

De fractie van Méérbelangen is verontwaardigd over uitlatingen die Fatima Elatik afgelopen woensdag deed in Het Parool. In een interview suggereerde de pas herbenoemde stadsdeelvoorzitter dat de oppositie in stadsdeel Oost het op haar gemunt heeft omdat zij moslim is, van Marokkaanse afkomst, lid van de PvdA en omdat zij een hoofddoek draagt. Fractievoorzitter Bas van Vliet vindt dat Elatik deze aperte onjuistheid moet terugnemen.

“Deze insinuatie is zo goedkoop dat ik er wel op móet reageren”, zegt Van Vliet. “Het is jammer dat iemand die zich zo laat voorstaan op haar bindende eigenschappen, zo uit de bocht vliegt. Als Fatima Elatik even nadenkt, weet ze zelf ook dat er niets van deze aantijging klopt.”

Van Vliet wijst erop dat Elatik in mei jongstleden met 27 van de 29 stemmen is gekozen tot stadsdeelvoorzitter. “Aangezien de coalitie twintig van de 29 zetels in de deelraad Oost heeft, kan het niet anders dan dat minstens zeven leden van de oppositie vóór haar benoeming hebben gestemd. En waarom zouden we dat doen als we collectief een hekel hadden aan moslims, Marokkanen, PvdA’ers en hoofddoeken?”

Gebrekkig functioneren
Elatik kan zich volgens Van Vliet beter afvragen waarom er afgelopen dinsdag bij haar herbenoeming van die ruime meerderheid nog maar achttien stemmen over waren. Die uitslag geeft namelijk aan dat zij in de afgelopen zeven maanden niet alleen de steun van de oppositie heeft verspeeld, maar ook die van twee leden van de coalitiepartijen. “De reden voor deze dramatische afkalving van de steun heeft niets te maken met Elatiks geloof, afkomst, politieke voorkeur of kledij, maar alles met een gebrekkig functioneren als lid van het Dagelijks Bestuur”, vat Van Vliet samen.

De Méérbelangen-fractievoorzitter zet nog meer uitspraken van Elatik in het interview recht. “Ook haar bewering dat ‘de oppositie’ zou hebben geweten dat ‘bevoegde instanties’ om veiligheidsreden een auto voor haar hadden gehuurd, is onjuist. Het stadsdeel heeft ons daar nooit enige mededeling over gedaan en wij hebben hierover ook niet uit andere bron vernomen. Als mevrouw Elatik, als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost, de raad en in ieder geval de fractievoorzitters, hierover behoorlijk had geïnformeerd, zoals artikel 169 van de Gemeentewet voorschrijft, dan had de raad zijn budgetrecht en controlerende taak kunnen uitoefenen en had Elatik recht van spreken gehad. Nu zij dit heeft nagelaten, doet zij er verstandig aan haar woorden terug te nemen en aan het werk te gaan in plaats van interviews te geven.”

Van Vliet voegt toe: “Toen ik Elatik afgelopen dinsdag feliciteerde met haar herbenoeming, zei ze dat we zaken in dit stadsdeel sámen voor elkaar moeten krijgen. Met uitlatingen als in dit interview, zijn we daar nog ver van verwijderd.”

* * * * * *Méérbelangen hekelt terugkeer PvdA in bestuur Oost

Méérbelangen hekelt de terugkeer van de PvdA in het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost. Die duidt erop dat machtshonger bij de partij het heeft gewonnen van zelfkennis én van het stadsdeelbelang. Dat zei Bas van Vliet, fractievoorzitter van Méérbelangen, dinsdagavond tijdens de deelraadvergadering waarin de PvdA officieel terugkeerde in de coalitie.

Van Vliet heeft geen goed woord over voor de ontknoping van de stadsdeelsoap, die op 5 oktober begon. Hij noemt het verontrustend dat de PvdA-fractie, die toen unaniem besloot om wegens fouten van de eigen wethouders uit het bestuur te stappen, dat besluit een week later ineens unaniem als een foutje bleek te beschouwen. “Een donderpreek van Lodewijk Asscher of een andere partijbons was blijkbaar genoeg om de weinig zelfstandige PvdA-raadsleden tot de overtuiging te brengen dat ze collectief hadden gefaald”, meent Van Vliet.

Zeldzaam zwak

Ook het optreden van de andere coalitiepartijen, GroenLinks en D66, beschouwt Méérbelangen als verre van fraai. “Dat zij met zo’n zwalkende PvdA verder willen, zegt veel over beide partijen. GroenLinks is blijkbaar nog steeds verblind door de liefde die ze sinds dit voorjaar voor de PvdA zegt te voelen. Wat betreft D66: dat die geen bezwaar heeft durven maken tegen de terugkeer van de PvdA, kan alleen maar betekenen dat de partij bang was om daar zelf het slachtoffer van te worden. Zeldzaam zwak”, aldus Van Vliet.

Méérbelangen noemt verder de bestuurderskeuze van de PvdA teleurstellend. Van Vliet: “Wij hadden verwacht dat de PvdA bij een terugkeer in elk geval met ervaren topbestuurders zou komen. Dat Fatima Elatik terugkeert als voorzitter, vinden we daarom geen goede zaak voor het stadsdeel. Dit PvdA-paradepaardje is vorige maand gestruikeld over haar eigen benen en heeft laten zien dat haar kwaliteiten niet liggen in het stadsdeelvoorzitterschap, de coördinerende rol die daarbij hoort en het beheer van een portefeuille. Wat betreft Thijs Reuten: die gaat als wethouder volgens onze informatie zijn eerste bestuurlijke ervaring opdoen. Leuk voor hem, maar het stadsdeel verkeert – financieel en bestuurlijk – in zwaar weer. Dit lijkt ons niet het moment voor dit soort carrière-technische experimenten.”

* * * * * *


Méérbelangen op de bres voor bewoners Jeruzalem

Méérbelangen gaat zich inspannen voor de bewoners van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost. De fractie wil dat het stadsdeelbestuur erop toeziet dat woningcorporatie Rochdale de huizen in de verouderde wijk blijft onderhouden. Ook wil Méérbelangen dat er geen tijdelijke huurcontracten worden afgegeven, zolang Rochdale geen concrete plannen heeft om de afgesproken vernieuwing van Jeruzalem uit te voeren.

Méérbelangen vindt dit essentieel voor de leefbaarheid in de wijk. Fractievoorzitter Bas van Vliet: “Wij willen voorkomen dat er situaties ontstaan zoals bij de Eigen Haard-panden in de Indische buurt die op de nominatie staan om te worden gesloopt.” Daar hebben veel bewoners nu last van lekkages, omdat zelfs het meest noodzakelijke onderhoud niet meer wordt gepleegd. Portefeuillehouder Nevin Özütok heeft inmiddels toegezegd dat ze deze punten bij Rochdale aan de orde zal stellen.

Geen machtsmiddel
Van Vliet noemt het zeer teleurstellend dat Rochdale de grootschalige vernieuwing van Jeruzalem voorlopig niet wil uitvoeren, zoals afgelopen maandag naar buiten kwam. Ook is hij er niet over te spreken dat het stadsdeel geen enkel machtsmiddel blijkt te hebben om de weigerende woningcorporatie daar alsnog toe te dwingen.

“We hebben in Oost net de ellende van het bouwproject Oostpoort achter de rug, waarbij de ontwikkelaar ook maar niet wilde beginnen”, vertelt Van Vliet. “Nu zitten we wéér in de situatie dat het stadsdeel met lege handen staat omdat er in een eerder stadium geen goeie afspraken zijn gemaakt.” Het Méérbelangen-raadslid spreekt van amateurisme dat zijn weerga niet kent.

Misser
Van Vliet vindt het vooral alarmerend dat het stadsdeel bewúst heeft nagelaten afspraken met Rochdale over de voortgang van het Jeruzalem-project op papier te zetten. “Het argument, zo hoorden we maandag, was dat de deelraad het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied nog niet heeft goedgekeurd, waardoor het sowieso nog niet zeker was dat de plannen werkelijk konden worden uitgevoerd”, zegt Van Vliet.

Een onzinnig argument, vindt hij. “De kans dat de deelraad een plan afkeurt, is altijd aanwezig. Als je om die reden geen afspraken kon maken, dan zou dat dus nóóit kunnen.” In het geval van Jeruzalem waren volgens Van Vliet heel goede afspraken mogelijk geweest. “Je had bijvoorbeeld kunnen afspreken dat het stadsdeel het bestemmingsplan verder zou uitwerken, en dat Rochdale met het werk zou beginnen, binnen een bepaalde periode nadat het bestemmingsplan was goedgekeurd. Dat is heel gebruikelijk.” Dat dergelijke afspraken niet gemaakt blijken te zijn, is volgens Van Vliet een misser. “Men had beter moeten weten.”

* * * * * *


Méérbelangen wil ontslagbrieven Elatik en Princen zien

De fractie van Méérbelangen heeft gisteravond opheldering gevraagd over het ontbreken van de ontslagbrieven van Fatima Elatik en Germaine Princen. De twee PvdA-wethouders in stadsdeel Oost legden twee weken geleden hun functie neer, maar het stadsdeel heeft hun ontslagbrieven nog altijd niet ontvangen. “Dat is niet netjes”, zegt Méérbelangen-fractievoorzitter Bas van Vliet. “En het kost het stadsdeel – in tijden van bezuinigingen – geld bovendien.”

Van Vliet wijst op de financiële consequenties van het ontbreken van de ontslagbrieven tot nu toe. “Als Elatik en Princen op 5 oktober direct na hun aftreden hun ontslagbrief hadden geschreven, hadden ze vanaf dat moment 80 procent van hun salaris gekregen in de vorm van wachtgeld. Nu ze dat niet hebben gedaan, worden beiden volledig doorbetaald terwijl ze niet meer in functie zijn. Het stadsdeel wordt hierdoor benadeeld.”

Spoeddebat
Van Vliet heeft van de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA gisteravond de toezegging gekregen dat hij ervoor zou zorgen dat de brieven vandaag alsnog zouden worden verstuurd. Méérbelangen houdt in de gaten of dit ook echt gebeurt.

De deelraad in Oost hield gisteravond, op verzoek van de oppositie, een spoeddebat over de vreemde situatie die in het stadsdeel is ontstaan sinds 5 oktober. Toen stapte de PvdA uit de bestuurscoalitie, vanwege fouten van de twee PvdA-wethouders in de zaak rond de financiële problemen van het muziekmakerscentrum MuzyQ. Nog geen week later liet de fractie weten dat het opstappen zélf een fout was geweest, en dat de partij weer terug wil in de coalitie.

Méérbelangen sluit niet uit dat de ontslagbrieven met opzet nog niet zijn verstuurd. Van Vliet: “Het zou theoretisch kunnen dat de PvdA zo probeert aan te voeren dat de wethouders helemaal niet zijn opgestapt en dat ze dus net zo eenvoudig weer terug kunnen komen in hun functie. Maar in de praktijk werkt het zo natuurlijk niet. We hebben allemaal gezien en gehoord dat Elatik en Princen opstapten. Er moeten dus hoe dan ook brieven komen.”

* * * * * *


Méérbelangen: stadsdeel besturen is geen spielerei

Méérbelangen is zeer verbaasd over de hernieuwde toenadering tussen GroenLinks, D66 en de PvdA in stadsdeel Oost. “Het besturen van een stadsdeel is geen spielerei“, zegt fractievoorzitter Bas van Vliet in reactie op het nieuws dat GroenLinks en D66 een terugkeer van de PvdA in de coalitie niet uitsluiten. “Je kunt niet de ene dag met veel bombarie uit het bestuur stappen, en de volgende dag terugkomen alsof er niets is gebeurd.”

Na het opstappen van de PvdA uit de bestuurscoalitie in Oost, vorige week, pleitte Méérbelangen ervoor dat het stadsdeel snel een solide bestuur krijgt. “We hebben een stabiele coalitie nodig, met goede bestuurders die in staat zijn het stadsdeel fatsoenlijk te runnen”, zei Van Vliet direct na de breuk tussen de PvdA en de coalitiegenoten.

Geen goed idee

De PvdA heeft inmiddels spijt van de beslissing om verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten van de eigen bestuurders, en wil terugkomen in het bestuur. Méérbelangen vindt dat geen goed idee. Van Vliet: “Het lijkt ons beter als een partij die zich zo instabiel toont, zich even van het bestuur afzijdig houdt; we zitten midden in een economische crisis.” De PvdA kan volgens Van Vliet beter bij zichzelf te rade gaan hoe dit heeft kunnen gebeuren. “En vooral ook: hoe de fractie dit soort capriolen in de toekomst denkt te kunnen voorkomen. Dan is het beter om even geen bestuursverantwoordelijkheid te dragen.” Het feit dat de PvdA nu denkt in het bestuur te kunnen terugkeren met de bestuurders die door de fractie zelf aan de kant zijn geschoven, geeft volgens Van Vliet aan dat het verstand bij de partij nog niet is teruggekeerd.

Op verzoek van de oppostiepartijen Méérbelangen, SP en VVD vindt op dinsdag 19 oktober een spoeddebat plaats over de bestuurscrisis die is ontstaan doordat de PvdA zich vorige week terugtrok uit de coalitie met GroenLinks en D66.

* * * * * *


Méérbelangen wil snel solide bestuur in Oost

Méérbelangen vindt dat stadsdeel Oost zo snel mogelijk een solide bestuur moet krijgen. De fractie is verbaasd over het opstappen van de PvdA uit de coalitie die nog maar net met haar werk was begonnen.

De PvdA gooide de handdoek in de ring tijdens de vergadering van de stadsdeelraad, afgelopen maandag. Die vergadering ging over de garantstelling die het stadsdeel heeft gegeven voor de bouw van MuzyQ, het muziekmakerscentrum in Oostpoort. Méérbelangen constateerde dat verantwoordelijk portefeuillehouder Germaine Princen het mandaat dat de deelraad het dagelijks bestuur in 2005 gaf, heeft overschreden en de eer aan zichzelf zou moeten houden. Méérbelangen heeft destijds overigens tegen deze garantie gestemd, onder meer vanwege het te hoge risico voor het stadsdeel.

Slechte verhoudingen

Voordat een motie van wantrouwen tegen Princen en een motie van afkeuring tegen stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik in stemming werd gebracht, kondigde de PvdA aan zijn bestuurders uit het DB terug te trekken en uit de coalitie te stappen. “De officiële reden is dat de PvdA dat heeft gedaan omdat coalitiegenoten D66 en GroenLinks niet bereid waren een motie van afkeuring tegen het hele DB te steunen”, zegt Méérbelangen-fractievoorzitter Bas van Vliet. Hij noemt dat opmerkelijk en vraagt zich af of dit de ware reden is. “Ik denk eigenlijk dat het meer te maken heeft met slechte verhoudingen in de coalitie.”

De overgebleven coalitiefracties hebben nog maar 12 van de 29 zetels in de raad. Méérbelangen vindt het van groot belang dat stadsdeel Oost zo snel mogelijk een solide bestuur krijgt. Van Vliet: “Deze breuk komt op een wel heel ongelukkig moment: de raad moet binnenkort een nieuwe begroting vaststellen, met veel pijnlijke bezuinigingen. Juist nu hebben we een stabiele coalitie nodig, die goede bestuurders kan leveren en in staat is om het stadsdeel fatsoenlijk te runnen. Méérbelangen heeft in vorige periodes bewezen daaraan haar bijdrage te kunnen leveren.”


* * * * * *


Stadsdeelbestuur gevallen over garantstelling MuzyQ

In de deelraadvergadering van maandag 4 oktober is het bestuur van stadsdeel Oost uiteengevallen. De PvdA zegde zijn steun aan de coalitie met GroenLinks en D66 op en trok zijn portefeuillehouders Fatima Elatik en Germaine Princen terug.

* * * * * *

Méérbelangen waarschuwde 5 jaar terug voor MuzyQ-fiasco

1 oktober 2010

De fractie van Méérbelangen heeft zich gekeerd tegen de plannen waarmee het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost het financiële debacle rond MuzyQ wilde oplossen. “De gang van zaken rond het muziekmakerscentrum in Oostpoort geeft aan dat het DB achteloos omspringt met het geld van de inwoners van Oost. Als de raad daar op ons initiatief geen stokje voor had gestoken, zou het DB mogelijk vele miljoenen euro’s in een diep, donker gat hebben gegooid”, aldus fractievoorzitter Bas van Vliet.

De deelraad vergaderde afgelopen woensdag- en donderdagavond achter gesloten deuren over het MuzyQ-fiasco. Het megacomplex, met tientallen oefenruimtes en studio’s voor bandjes, orkesten en muziekgerelateerde bedrijven, blijkt niet te exploiteren en balanceert op het randje van faillissement. Méérbelangen is altijd tegenstander geweest van het project, waarvoor het stadsdeel zich voorafgaand aan de bouw financieel garant heeft gesteld. Van Vliet: “We hebben dit altijd een veel te groots opgezette onderneming gevonden en altijd gewaarschuwd voor de grote risico’s van de garantstelling. We hebben daar destijds dan ook tegen gestemd. Helaas hebben we gelijk gekregen.”

Onaanvaardbaar
Het stadsdeel heeft zich in 2007 garantgesteld voor een lening van ruim 26 miljoen euro, voor de bouw van het muziekmakerscentrum. Omdat MuzyQ de aflossing en rente niet kan betalen, bestaat het risico dat de bank de miljoenen bij het stadsdeel komt vorderen. Het DB wilde dit voor zijn door het pand te kopen, zelf verder te exploiteren en na jaren weer door te verkopen in de hoop tegen die tijd een hoger bedrag te kunnen opstrijken. Voor Méérbelangen is dit onaanvaardbaar, omdat dit scenario nóg nadeliger kan uitpakken wanneer het pand niet volkomt met huurders. “Dan stapel je fout op fout”, zegt Van Vliet. “Het stadsdeel weet niets van de muziekbusiness. Dan moet je je daar verre van houden.”

Een andere mogelijkheid was om het pand te laten veilen, maar dat zou meteen een strop van 18 tot 20 miljoen euro opleveren, zonder enige kans dat het stadsdeel dat geld ooit terugziet. Bovendien zou het stadsdeel hierdoor meteen in een financieel precaire positie komen, omdat dit bedrag in een keer zou moeten worden afgeschreven op de reserve. Hierdoor zou het stadsdeel zelfs onder curatele van de centrale stad kunnen komen.

Risico zo veel mogelijk beperkt
Van Vliet: “Er moest dus een oplossing worden gevonden om de schade voor het stadsdeel zo klein mogelijk te houden, maar zonder onze financiële postitie in gevaar te brengen. Wij hebben daarom amendementen op het voorstel van het DB ingediend. De strekking daarvan is dat het pand na aankoop zo snel mogelijk weer moet worden verkocht en dat de bestemming wordt verruimd, zodat er ook andere functies in het gebouw kunnen komen. Het pand moet immers zo veel mogelijk geld kunnen opbrengen.”

De amendementen van Méérbelangen zijn aangenomen. Gelukkig, vindt Van Vliet. “Het risico voor het stadsdeel wordt nu zo veel mogelijk beperkt.”

Het MuzyQ-debacle gaat overigens nog verder. Bij de totstandkoming van de garantieovereenkomst met de bank en MuzyQ blijkt namelijk ook nog van alles mis te zijn gegaan. De deelraad heeft een onderzoekscommissie ingesteld waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn. Die commissie moet niet alleen het besluitvormingsproces onderzoeken, maar ook de uitvoering van het besluit. Van Vliet: “Hoe het in de raad allemaal is gegaan is wel duidelijk, dat valt in de notulen te lezen. Veel interessanter is om erachter te komen hoe het heeft kunnen gebeuren dat men met MuzyQ in zee is gegaan, terwijl er in Oostpoort al jaren een muziekmakerscentrum wás, dat zonder overheidssteun goed liep. Ronduit ernstig is het dat de raad in 2005 – met tegenstemmen van Méérbelangen – heeft ingestemd heeft met een garantstelling van maximaal 9 miljoen euro, maar dat het DB in 2007 een garantstelling met een open einde heeft getekend.” Hierover is volgens Van Vliet het laatste woord nog niet gezegd. Op maandag 4 oktober vergadert de stadsdeelraad opnieuw over de kwestie-Muzyq. Deze vergadering, die om 20.00 uur begint, is openbaar. De vergaderstukken zijn te vinden op: http://oost.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=1405

* * * * * *


Méérbelangen bezorgd over drugsoverlast Indische buurt

3 september 2010

Méérbelangen maakt zich zorgen over de veiligheid in de Indische buurt. Berichten over drugsoverlast, bedreigingen van bewoners en ondernemers en gevaarlijke verkeerssituaties zijn voor de fractie aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het dagelijks bestuur.

De drugsoverlast doet zich voor rond de coffeeshops Best Friends en The Stud in de Niasstraat, in het noordoostelijk deel van de Indische buurt. Bewoners en ondernemers voelen zich daar onveilig door de vele drugsgebruikers die zich rond deze coffeeshops ophouden, vooral bij het Makassarplein, en die hen bedreigen wanneer zij hen op hun gedrag aanspreken. Méérbelangen wil van het dagelijks bestuur weten wat het van plan is om de veiligheid voor omwonenden en winkeliers te verbeteren.

“Moeten we daarbij denken aan meer politietoezicht, of wellicht ook aan camera’s?”, vraagt duo-raadslid Jan Erik Burger zich af. Hij wijst erop dat op het Makassarplein ook kinderen spelen. “Die krijgen een slecht voorbeeld als ze constant drugsverslaafden zien rondhangen op het plein. Bovendien lopen ze het risico dat ze bijvoorbeeld als drugskoerier worden ingezet, of worden ‘gepusht’ om ook te gaan gebruiken. Dat willen wij uiteraard voorkomen.” Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen, benadrukt Burger.

Behalve over de sociale veiligheid maakt de fractie van Méérbelangen zich ook zorgen over de verkeersveiligheid. Burger: “Mede door het drukke bezoekersverkeer bij de coffeeshops is het kruispunt Niasstraat/Molukkenstraat een bijzonder gevaarlijke plek in het stadsdeel geworden. Wij vinden het belangrijk dat daar verandering in komt. Verkeersveiligheid is een groot goed. Daar kun je niet serieus genoeg mee omgaan.”

* * * * * *


De eerste raadsvergadering: kritiek op keuzes

3 mei 2010

Woensdag 3 mei kwam de deelraad van het nieuwe stadsdeel Oost voor het eerst bijeen. Daarin werd ook het nieuwe dagelijks bestuur van PvdA, GroenLinks en D66 benoemd. Alle fracties dus ook die van Méérbelangen gaven daarin hun algemene beschouwingen over het programma van de nieuwe coalitie.

De fractie van Méérbelangen kan over het algemeen leven met de doelstellingen van het programma accoord maar heeft veel kritiek op het gebrek aan keuzes. Hierdoor blijft het een vaag geheel. Vooral de noodzaak om de komende jaren fors te bezuinigen maakt dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. Het programma accoord geeft niet aan in welke richting die worden gezocht. Méérbelangen maakt die keuzes wél. Zo heeft de fractie in het verleden al regelmatig aangegeven dat het stadsdeel zich allereerst zal moeten toeleggen op haar kerntaken zoals bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte, sportaccommodaties, reiniging en dergelijke. Het exploiteren van bijvoorbeeld een eigen roeicentrum en een centrum voor beeldende kunst behoren daar niet toe.

Verder heeft onze kersverse fractievoorzitter Bas van Vliet aandacht gevraagd voor het opnieuw nijpende lokalentekort op vier basisscholen in de Watergraafsmeer waar ouders hun kinderen niet naar de school van hun 1e maar ook niet van hun 2e, 3e 3n 4e keuze kunnen laten gaan omdat er wachtlijsten zijn. Op IJburg doet zich dit probleem ook al bij enkele scholen voor. Naar aanleiding van een vraag van Méérbelangen of de coalitie van plan was om de vrije schoolkeuze te beperken teneinde de vorming van ‘zwarte scholen’ op IJburg tegen te gaan, kreeg de fractie van de coalitiepartijen de toezegging dat dit niet het geval zou zijn.

Ook met de verhoging van het parkeertarief voor bewoners tot het niveau in Zeeburg is de fractie niet blij. Dit is overigens een van de weinige financiële beleidsmaatregelen  waarover het programakkoord wel duidelijk is. De fractie betreurt het ook dat de coalitie voor elke ondergrondse parkeerplaats er een op straat wil opheffen. Naar de mening van Méérbelangen moet er eerst worden gekeken of de parkeerdruk in een buurt dit wel toelaat. Het is op zich prima als parkeerplaatsen op straat worden opgeheven als er daarvoor in de plaats genoeg ondergrondse parkeerplaatsen zijn maar daarvan moet worden afgezien als er in een buurt heel hoge parkeerdruk is, zoals bijvoorbeeld in de Swammerdambuurt.

De coalitie wilde niet aangeven of, gezien de economische crisis, een keuze zou worden gemaakt om bepaalde grote projecten zoals bijvoorbeeld het Amstelstationgebied of de Parooldriehoek met voorrang te behandelen of juist stil te leggen. Dat betekent nog meer onzekerheid voor de omwonenden.

De fractie zal de coalitie in deze periode kritisch volgen en met alternatieve voorstellen komen waar dat nodig is.


* * * * * *


Stadsdeel heeft dagelijks bestuur

20 april 2010


Na lange coalitie-onderhandelingen tussen de PvdA, GroenLinks en D66 lijkt de groen/rode-coalitie een feit. Het dagelijks bestuur van het nieuwe stadsdeel Oost zal zo goed als zeker bestaan uit vier vrouwen en één man. Twee vrouwen worden geleverd door de PvdA, twee door GroenLinks en de man door D66. De voorzitter van het stadsdeel Zeeburg, Fatima Elatik, zal nu de voorzitter van Oost worden.


Het is geen verrassing dat Fatima Elatik voorzitter wordt. Binnen de PvdA was dat al lang een uitgemaakte zaak. Ook was al langer duidelijk dat Germaine Princen in het stadsdeelhuis aan het Oranje-Vrijstaatplein blijft als wethouder maar nu voor het nieuwe stadsdeel Oost. Ook GroenLinks heeft twee posities in het dagelijks bestuur geclaimd. Politocoloog Lieke Thesingh komt van het stadsdeel Oud Zuid waar ze acht jaar deel heeft uitgemaakt van het dagelijks bestuur. Oud-kamerlid  Nevin Özütok, was al voor de verkiezingen beschikbaar voor een rol in het bestuur van stadsdeel Oost. Zij heeft als enige van de vrouwen geen ervaring als bestuurder in een stadsdeel.

Jeroen van Spijk is geen onbekende in het stadsdeelhuis in Oostpoort. Hij is acht jaar fractievoorzitter geweest van D66 in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer.

Wat de echte kleur van de nieuwe coalitie zal worden wordt later ongetwijfeld duidelijk. De PvdA kleurt zich graag rood, GroenLinks zegt rood te zijn maar ook groen en D66 heeft gekozen voor groen. Zo te zien is het in ieder geval een groen/rode-coalitie. Begin mei wordt de nieuwe stadsdeelraad geïnstalleerd.

* * * * * *

Oproep aan raad Zeeburg: verkoop panden niet 

18 februari 2010

Méérbelangen roept de leden van de stadsdeelraad Zeeburg op om vanavond  niet te besluiten om 27 panden te verkopen. ‘Het is niet onze gewoonte ons te bemoeien met kwesties die exclusief spelen in een ander stadsdeel’, zegt fractievoorzitter Frans Romkema. ‘De op handen zijnde fusie van de stadsdelen Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer maakt dit echter anders.’

Ook in Oost-Watergraafsmeer speelt volgens Romkema een discussie over het vastgoedbeleid. ‘Deze is, in verband met de fusie, echter nog niet afgerond. Het leek de raad beter dat te doen in het grotere verband ven het nieuwe, gefuseerde stadsdeel. In dat licht heeft het dagelijks bestuur van Oost-Watergraafsmeer er dan ook het dageliks bestuur van Zeeburg op aangedrongen met de verkoop pas op de plaats te maken. Daarop is de reactie terug gekomen dat de verkoop van een aantal panden niet meer viel terug te draaien.’

Dit klopt volgens Romkema niet. Uit de stukken begrijpen wij dat een de koopovereenkomst pas kan ontstaan doordat deraad van Zeeburg de bieding van de corporaties al dan niet accepteert. Hierover neemt de raad van Zeeburg nu juist vanavond een beslissing.’

Over de nut en noodzaak van het bezit of afstoten van vastgoed met een maatschappelijke functie kan, vanuit de verschillende politieke invalshoeken verschillend worden gedacht. De fractie van Méérbelangen heeft hierover een genuanceerd standpunt. Romkema: Voor ieder pand afzonderlijk zal dat moeten worden afgewogen, waarbij criteria zoals, maatschappelijke functie, ontwikkelingsmogelijkheden, staat van onderhoud, rendement, alternatieven een rol spelen.’