BESTUURHet bestuur van Méerbelangen bestaat uit:

Theo Drager - voorzitter

Bert Brons - secretaris

Anja Stroomer - penningmeester

Peter Nessen - algemeen bestuurslid

Xandra Lammers - algemeen bestuurslid

Bas van Vliet - algemeen bestuurslid

Frans Romkema - algemeen bestuurslid