Sluit de pagina

VOORWAARDEN 1. Uw Stamboom Online

  1. Uw Stamboom Online, een website gemaakt door het internetbedrijf Web-Wise, biedt consumenten de mogelijkheid om hun stamboom op internet te publiceren op een bijbehorende website.

 2. Definities

  1. Stamboom-website: een samenhangend geheel van internetpagina's behorende bij één stamboom, waaronder maar niet uitsluitend, gezinspagina's, persoonspagina's, tekstpagina's, fotoalbums en het gastenboek.
  2. Proef-website: een stamboom-website die de klant 30 dagen gratis op proef ontvangt.
  3. Website-beheerder: de klant van Uw Stamboom Online die een proef-website of stamboom-website heeft aangemaakt.

 3. Stamboom-website

  1. De klant kan op de stamboom-website zijn stamboom publiceren. De stamboom-website heeft ook een gastenboek en de mogelijkheid om onbeperkt aantal fotoalbums en tekstpagina's aan te maken.
  2. Bij het onbeperkt aanmaken van fotoalbums en tekstpagina's wordt uitgegaan van 'fair use'. Dat wil zeggen dat er in principe geen beperking in het aantal foto's en tekstpagina's is, zij het dat dit niet voor overlast mag zorgen. Als er overlast is, heeft Uw Stamboom Online het recht om alsnog een beperking aan het aantal pagina's en fotoalbums te stellen.

 4. Proef-website

  1. Na het aanmaken van een stamboom-website krijgt de klant deze 30 dagen gratis op proef zonder verdere verplichtingen.
  2. De proef-website wordt alleen omgezet naar een betaalde stamboom-website indien de klant hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent, namelijk door betaling van het eerste maandbedrag.

 5. Betaling van de stamboom-website

  1. Abonnementsgeld voor een stamboom-website bedraagt 5 euro per maand.
  2. Website-beheerders kunnen ervoor kiezen om een domeinnaam voor hun website aan te vragen (www.uwnaam.nl). Dit kost 2 euro per maand voor .nl domeinnamen en 3 euro per maand voor .com of .be domeinnamen.
  3. Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso. Indien de klant dit wenst, kan hij ook halfjaarlijks of jaarlijks het abonnementsgeld overmaken.
  4. Indien de klant niet betaalt, zal Uw Stamboom Online de stamboom-website van internet halen.

 6. Opzegtermijn

  1. Op het abbonement geldt een opzegtermijn van één maand, hierna wordt (indien van toepassing) de automatisch incasso gestopt.


 7. De inhoud van de stamboom-website

  1. De inhoud van de stamboom-websites is de verantwoordelijkheid van de website-beheerder. Uw Stamboom Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de stamboom-websites.
  2. Van de website-beheerder wordt verwacht dat de inhoud die hij op de stamboom-website plaatst niet strijdig is met de wet (waaronder de wet op bescherming persoonsgegevens), de openbare orde of de algemene regels van fatsoen. Indien de inhoud dusdanig strijdig is met de wet, de openbare orde of de algemene regels van het fatsoen, en de website-beheerder het weigert aan te passen, heeft Uw Stamboom Online het recht de stamboom-website van internet te halen.
  3. Uw Stamboom Online biedt klanten de mogelijkheid om datums van levende personen onzichtbaar te maken of te beveiligen met een wachtwoord. Indien personen uit een stamboom bezwaar maken, dan dienen klanten deze persoon te verwijderen uit de stamboom, om ervoor te zorgen dat ze niet in strijd zijn met de wet bescherming persoonsgegevens.

 8. Privacy

  1. Uw Stamboom Online vraagt klanten persoonlijke gegevens in te vullen bij het aanmaken van een stamboom-website. Deze gegevens worden gebruikt om uw website te kunnen aanmaken. Alle verstrekte informatie wordt door Uw Stamboom Online vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven.