VOORWAARDEN 1. Uw Passie Online

  1. Uw Passie Online, een website gemaakt door het internetbedrijf Web-Wise, biedt consumenten de mogelijkheid om een website te maken.

 2. Definities

  1. Website: een samenhangend geheel van internetpagina's, waaronder maar niet uitsluitend, gezinspagina's, persoonspagina's, tekstpagina's, fotoalbums en het gastenboek.
  2. Proef-website: een website die de klant 30 dagen gratis op proef ontvangt.
  3. Website-beheerder: de klant van Uw Passie Online die een (proef) website heeft aangemaakt.

 3. Website

  1. Bij het onbeperkt aanmaken van fotoalbums en tekstpagina's wordt uitgegaan van 'fair use'. Dat wil zeggen dat er in principe geen beperking in het aantal foto's en tekstpagina's is, zij het dat dit niet voor overlast mag zorgen. Als er overlast is, heeft Uw Passie Online het recht om alsnog een beperking aan het aantal pagina's en fotoalbums te stellen.

 4. Proef-website

  1. Na het aanmaken van een website krijgt de klant deze 30 dagen gratis op proef zonder verdere verplichtingen.
  2. De proef-website wordt alleen omgezet naar een betaalde website indien de klant hier uitdrukkelijk toestemming voor verleent, namelijk door betaling van het eerste maandbedrag.

 5. Betaling van de website

  1. Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso. Indien de klant dit wenst, kan hij ook halfjaarlijks of jaarlijks het abonnementsgeld overmaken.
  2. Indien de klant niet betaalt, zal Uw Passie Online de website van internet halen.

 6. De inhoud van de website

  1. De inhoud van de websites is de verantwoordelijkheid van de website-beheerder. Uw Passie Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites.
  2. Van de website-beheerder wordt verwacht dat de inhoud die hij op de website plaatst niet strijdig is met de wet (waaronder de wet op bescherming persoonsgegevens), de openbare orde of de algemene regels van fatsoen. Indien de inhoud dusdanig strijdig is met de wet, de openbare orde of de algemene regels van het fatsoen, en de website-beheerder het weigert aan te passen, heeft Uw Passie Online het recht de website van internet te halen.

 7. Privacy

  1. Uw Passie Online vraagt klanten persoonlijke gegevens in te vullen bij het aanmaken van een website. Deze gegevens worden gebruikt om uw website te kunnen aanmaken. Alle verstrekte informatie wordt door Uw Passie Online vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven.